Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

miercuri, 29 octombrie 2014

CUM AI PUTEA SĂ NU CREZI SAU SĂ NU-L IUBEŞTI PE  IISUS HRISTOS? (2)


       Cum ai putea să nu crezi sau să nu-L iubești pe Iisus Hristos? Cum ai putea să nu crezi în Cel ce S-a năcut pentru ca, suferind pentru noi, să ne elibereze de sub robia păcatului? S-a născut pentru a Se jertfi pentru noi, pentru a ne deschide calea de acces spre mântuire, S-a născut pentru a ne împăca cu Tatăl, S-a născut din marea lui Dragoste, din dragostea lui Dumnezeu-Tatăl pentru noi.
       Cum ai putea să nu crezi, dar, în Iisus Hristos?
       Iisus Hristos S-a născut pentru a ne uni cu Tatăl, pentru a adânci, în sufletele noastre, calea spre asemănarea cu El, S-a născut pentru a ne învăța, pe fiecare în parte, răbdarea, smerenia, milostenia, iubirea de semeni, jertfirea de sine, pocăința.
       Cum ai putea să nu crezi sau să nu-L iubești, dar, pe Iisus Hristos?
       Iisus Hristos S-a născut pentru a Se face frate cu noi, pentru a sta alături de noi, în suferință și bucurii! S-a născut pentru a ne hrăni sufletul cu frumuseți nepieritoare, S-a născut pentru a ne dărui bunătățile Sale cele lumești și pe cele mai presus de lume!
       Cum, dar, să nu crezi și să nu-L iubești pe Iisus Hristos?
       Iisus Hristos ne-a lăsat moșteni ai Acoperământului Maicii Sale, ne-a făcut fiii Preacuratei și Preacinstitei Maicii Sale, pururea Fecioarei Maria. Cum, dar, să nu-L iubim? Cum să nu credem în El?
       Iisus Hristos ni L-a trimis pe Duhul Sfânt, Mângâietorul și Înțelepțitorul. Cum să nu-L iubim? Cum să nu fim adevărați creștini?
       Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute! Cred întru Unul Domn Iisus Hristos, Cela ce îndelung Se jertfeşte pentru păcatele noastre şi, răstignit, stă cu braţele de-a pururea deschise, spre a ne îmbrăţişa, spre a ne conduce, cu paşi mărunţi, dar siguri, pe calea Adevărului şi a Vieţii: pe drumul ce urcă spre Mântuire. Cred întru Unul Domn Iisus Hristos, pentru că, din iubire, ne cuprinde pe toţi în iubirea Sa cea mare. Cred întru Unul Dumnezeu, pentru că, din neînţeles, face înţelesuri tot mai mari şi minunate! Cred întru Unul Dumnezeu, pentru că e singurul ce îmi dă certitudinea libertăţii de conştiinţă, neconstrângându-mă să aleg A-ul sau B-ul din viaţa mea, în niciun fel. Sunt liberă să cred, să sper şi să respir Lumină şi Har peste Har! Cred întru Unul Sfânt Duh de Viaţă Făcător şi Mângâietor al necredinţei mele!
       Doamne, cred! Ajută necredinţei mele!

Niciun comentariu: