Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

marți, 15 martie 2016CAZURILE ȘI FUNCȚIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
pentru clasa a VI-a

Nr.crt.
Cazul
Exemplul
Întrebarea
Funcția sintactică
I.
Nominativ
Ionela locuiește la bloc.
Pe masă se află o carte.
”Meseria este brățară de aur.”
Colega mea, Paula, a sădit doi pomi.
Cine locuiește la bloc? Ionela
Ce se află pe masă? o carte
Ce este meseria? este brățară
- este = verb copulativ
- brățară = nume predicativ
Care colegă? Paula
Subiect

Subiect

Nume predicativ

Atribut apozițional

II.
Acuzativ

Observație: substantivele în cazul acuzativ pot fi însoțite sau nu de prepoziții
Mergem la școală.


Plecăm peste o săptămână.

Muncește cu elan.


Îl așteptăm pe buncul.

Dan cumpără o carte.
M-am întâlnit cu prietenii mei din copilărie.
Vorbim despre primăvară.

Am adus pentru Ionela un cadou drăguț.
Am cumpărat pentru cartea aceea o copertă nouă.
Mă gândesc la Aura.
Ne gândim la testul  de mâine.
Mi-a plăcut ora de chimie.

Filmul este de desene animate.


Unde mergem? la școală

Când plecăm? peste o săptămână

Cum muncește? cu elan

Pe cine așteptăm? pe bunicul

Ce cumpără Dan? o carte
Cu cine m-am întâlnit? cu prietenii
Despre ce vorbim? despre primăvară
Pentru cine am adus? pentru Ionela
Pentru ce am cumpărat? pentru cartea

La cine mă gândesc? la Aura
La ce ne gândim? la testul
Care oră? de chimie

Cum este filmul? este de desene
- este = verb copulativ
- de desene = nume predicativ
Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)
Complement circumstanțial de timp (c.c.t.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
Complement direct (c.d.)

Complement direct (c.d.)
Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)


Complement indirect (c.i.)
Complement indirect (c.i.)
Atribut substantival prepozițional
Nume predicativ (n.p.)
III.
Dativ
- substantivele în cazul dativ pot fi însoțite sau nu de prepozițiile specifice: asemenea, datorită, aidoma, conform, grație, mulțumită
- substantivele în cazul dativ pot fi precedate sau nu de articolul hotărât ”lui”
I-am dat lui Ion o carte.
I-am pus tabloului o ramă nouă.
Stai locului!


Vorbește asemenea unui adult.
Datorită neglijenței, tableta s-a stricat.
Reușita datorită perseverenței aduce bucurii.
Cartea este aidoma realității.
Cui i-am dat o carte? lui Ion
Cui am pus o ramă? tabloului
Unde? locului


Cum vorbește? asemenea unui adult
Din ce cauză s-a stricat? datorită neglijenței
Care / ce fel de reușită? datorită perseverenței
Cum este cartea? este aidoma realității
- este = verb copulativ
- aidoma realității = nume predicativ
Complement indirect (c.i.)
Complement indirect (c.i.)
Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
Complement circumstanțial de cauză (c.c.cz.)
Atribut substantival prepozițional
Nume predicativ (n.p.)
IV.
Genitiv
- substantivele în cazul genitiv pot fi precedate sau nu de articolul posesiv-genitival al (a, ai, ale, alor)
- substantivele în cazul genitiv pot fi însoțite sau nu de prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice: asupra, deasupra, înaintea, înapoia, îndărătul, în jurul, în fața, în dreptul, în susul, în josul, în urma, pe firul, din preajma, în scopul, împotriva, contra, în vederea etc..
Romanul Elenei este interesant.

Adăpostul împotriva vântului a căzut.
Caietul colegei mele, al Mariei, este foarte îngrijit.
Florile sunt ale Elenei.


Lupta lor este contra nedreptății.

Ei luptă împotriva răufăcătorilor.
Aburul nopții se răspândea deasupra munților.
Învățăm în cursul dimineții.

Avionul zbura contra vântului.
Care roman? (al) Elenei

Care adăpost? împotriva vântului
Al cărei colege? al Mariei


Întrebările predicatului nominal
- sunt = verb copulativ
- ale Elenei = nume predicativ

Cum este lupta? este contra nedreptății
- este = verb copulativ
- contra nedreptății = nume predicativ
Împotriva cui luptă? împotriva răufăcătorilor
Unde se răspândea? deasupra munților
Când învățăm? în cursul dimineții

Cum zbura avionul? contra vântului

Atribut substantival genitival
Atribut substantival genitival
Atribut apozițional


Nume predicativ (n.p.)


Nume predicativ (n.p.)


Complement indirect (c.i.)

Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)

Complement circumstanțial de timp (c.c.t.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
V.
Vocativ
- este cazul adresării directe
- substantivele aflate în cazul vocativ nu au funcții sintactice
- substantivele în cazul vocativ se izolează de restul enunțului prin virgulă (mai rar prin semnul exclamării)
Copile, fii liniștit!
Ioane, învață!
Niciun comentariu: