Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

duminică, 27 martie 2016

LECȚIE DE VIAȚĂ

Am învăţat că atunci când ai o problemă şi ai oameni de încredere împrejurul tău, poţi apela la ei, îi poţi ruga să te ajute. Oare am greşit, învăţând aceasta?
Am învăţat să am încredere în omul care-mi întinde firesc, demn, fără să aştepte de la mine ceva în schimb, o mână de ajutor. Oare am greşit, învăţând aceasta?
Am învăţat să-l / să-i respect pe cel / cei care mă ajută şi să încerc să-l / să-i ajut, la rându-mi, cu ce pot. Oare am greşit, învăţând aceasta?
Am învăţat să-l / să-i cuprind în sufletul meu pe cel / cei ce mă ajută fără să-mi ceară nimic în schimb. Oare am greşit, învăţând aceasta?
Am învăţat să mă rog pentru binele şi sănătatea celui / celor care mă ajută. Oare am greşit, învăţând aceasta?
Am învăţat să nu uit binele pe care mi l-a / l-au făcut semenul / semenii meu / mei şi să-l întorc cât de mult pot. Oare am greşit, învăţând aceasta?

ŞI TOTUŞI...


          De ce nu ne împărtăşim gândurile, unii altora? De ce nu avem încredere unii într-alţii? De ce nu (mai) avem răbdarea necesară pentru a (ne) asculta sfaturile? De ce nu ne cerem -reciproc- ajutorul? De ce ne amăgim şi îl / îi amăgim pe cel / cei de lângă noi, întorcându-le, la un moment dat, spatele, dând bir cu fugiţii sau prefăcându-ne că nu-i cunoaştem? De ce dezarmăm în faţa greutăţilor, refuzând comunicarea cu semenul / semenii noştri? Oare ce n-am învăţat totuşi de ne purtăm astfel???

AMINTIRI...


Amintiri... http://flacaraarzand.blogspot.ro/…/elisaveta-suditeanu-nascuta-la-19.html ... Suntem amintiri... http://flacaraarzand.blogspot.ro/2015/…/suntem-amintiri.html ... Amintiri înveșmântate-n DOR... Dor netrecător, dor - uneori - dureros, dar frumos. Dor ce te face să zâmbești și - în același timp - îți smulge-o lacrimă și un oftat... Doruri..., DOR... http://flacaraarzand.blogspot.ro/…/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
SUFLETELE PLÂNG ÎN TAINĂ DORUL DUPĂ EI...
Doar privind adâncul mărilor senine
Se-nfioară clipa, suspinând a dor…,
Ei, din amintire, ne surâd acuma,
Cu miresme dalbe lacrimi să aline
vin încetişor…
Se răceşte timpul, scurs dintr-o clepsidră,
Anii pier în zare, clipele ne dor,
Tot gonind la vale fum şi întristare
Ei ne sunt alături, vis şi adevăr…
Inimi lângă inimi, suflete şi dor,
Rugă-n Cer înalţă, tuturor
de ajutor…
__________
Fie vie pomenirea lor!
Pomenirea lor, din neam în neam!
Veşnică pomenire!
marți, 15 martie 2016CAZURILE ȘI FUNCȚIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
pentru clasa a VI-a

Nr.crt.
Cazul
Exemplul
Întrebarea
Funcția sintactică
I.
Nominativ
Ionela locuiește la bloc.
Pe masă se află o carte.
”Meseria este brățară de aur.”
Colega mea, Paula, a sădit doi pomi.
Cine locuiește la bloc? Ionela
Ce se află pe masă? o carte
Ce este meseria? este brățară
- este = verb copulativ
- brățară = nume predicativ
Care colegă? Paula
Subiect

Subiect

Nume predicativ

Atribut apozițional

II.
Acuzativ

Observație: substantivele în cazul acuzativ pot fi însoțite sau nu de prepoziții
Mergem la școală.


Plecăm peste o săptămână.

Muncește cu elan.


Îl așteptăm pe buncul.

Dan cumpără o carte.
M-am întâlnit cu prietenii mei din copilărie.
Vorbim despre primăvară.

Am adus pentru Ionela un cadou drăguț.
Am cumpărat pentru cartea aceea o copertă nouă.
Mă gândesc la Aura.
Ne gândim la testul  de mâine.
Mi-a plăcut ora de chimie.

Filmul este de desene animate.


Unde mergem? la școală

Când plecăm? peste o săptămână

Cum muncește? cu elan

Pe cine așteptăm? pe bunicul

Ce cumpără Dan? o carte
Cu cine m-am întâlnit? cu prietenii
Despre ce vorbim? despre primăvară
Pentru cine am adus? pentru Ionela
Pentru ce am cumpărat? pentru cartea

La cine mă gândesc? la Aura
La ce ne gândim? la testul
Care oră? de chimie

Cum este filmul? este de desene
- este = verb copulativ
- de desene = nume predicativ
Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)
Complement circumstanțial de timp (c.c.t.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
Complement direct (c.d.)

Complement direct (c.d.)
Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)

Complement indirect (c.i.)


Complement indirect (c.i.)
Complement indirect (c.i.)
Atribut substantival prepozițional
Nume predicativ (n.p.)
III.
Dativ
- substantivele în cazul dativ pot fi însoțite sau nu de prepozițiile specifice: asemenea, datorită, aidoma, conform, grație, mulțumită
- substantivele în cazul dativ pot fi precedate sau nu de articolul hotărât ”lui”
I-am dat lui Ion o carte.
I-am pus tabloului o ramă nouă.
Stai locului!


Vorbește asemenea unui adult.
Datorită neglijenței, tableta s-a stricat.
Reușita datorită perseverenței aduce bucurii.
Cartea este aidoma realității.
Cui i-am dat o carte? lui Ion
Cui am pus o ramă? tabloului
Unde? locului


Cum vorbește? asemenea unui adult
Din ce cauză s-a stricat? datorită neglijenței
Care / ce fel de reușită? datorită perseverenței
Cum este cartea? este aidoma realității
- este = verb copulativ
- aidoma realității = nume predicativ
Complement indirect (c.i.)
Complement indirect (c.i.)
Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
Complement circumstanțial de cauză (c.c.cz.)
Atribut substantival prepozițional
Nume predicativ (n.p.)
IV.
Genitiv
- substantivele în cazul genitiv pot fi precedate sau nu de articolul posesiv-genitival al (a, ai, ale, alor)
- substantivele în cazul genitiv pot fi însoțite sau nu de prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice: asupra, deasupra, înaintea, înapoia, îndărătul, în jurul, în fața, în dreptul, în susul, în josul, în urma, pe firul, din preajma, în scopul, împotriva, contra, în vederea etc..
Romanul Elenei este interesant.

Adăpostul împotriva vântului a căzut.
Caietul colegei mele, al Mariei, este foarte îngrijit.
Florile sunt ale Elenei.


Lupta lor este contra nedreptății.

Ei luptă împotriva răufăcătorilor.
Aburul nopții se răspândea deasupra munților.
Învățăm în cursul dimineții.

Avionul zbura contra vântului.
Care roman? (al) Elenei

Care adăpost? împotriva vântului
Al cărei colege? al Mariei


Întrebările predicatului nominal
- sunt = verb copulativ
- ale Elenei = nume predicativ

Cum este lupta? este contra nedreptății
- este = verb copulativ
- contra nedreptății = nume predicativ
Împotriva cui luptă? împotriva răufăcătorilor
Unde se răspândea? deasupra munților
Când învățăm? în cursul dimineții

Cum zbura avionul? contra vântului

Atribut substantival genitival
Atribut substantival genitival
Atribut apozițional


Nume predicativ (n.p.)


Nume predicativ (n.p.)


Complement indirect (c.i.)

Complement circumstanțial de loc (c.c.l.)

Complement circumstanțial de timp (c.c.t.)
Complement circumstanțial de mod (c.c.m.)
V.
Vocativ
- este cazul adresării directe
- substantivele aflate în cazul vocativ nu au funcții sintactice
- substantivele în cazul vocativ se izolează de restul enunțului prin virgulă (mai rar prin semnul exclamării)
Copile, fii liniștit!
Ioane, învață!