Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

sâmbătă, 30 noiembrie 2013

”HARUL DOMNULUI IISUS HRISTOS, DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU TATĂL ȘI ÎMPĂRTĂȘIREA DUHULUI SFÂNT” SĂ FIE CU NOI!

 

"Doamne Dumnezeul nostru, dăruiește-le sănătate și-i vindecă pe cei bolnavi, dă-le hrană celor înfometați, haine și adăpost celor ce nu au, libertate celor ce sunt lipsiți de ea, iertare de păcate tuturor. Luminează-le, Doamne, mintea celor ce sunt în examene.
Dă, Doamne, liniște și pace în lume și ne iartă pe noi, păcătoșii! Întărește-ne în dreapta credință, alungă de la noi pe vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți.
Daruiește-mi și mie, Doamne, tot ceea ce Tu crezi că-mi este de folos; fie, Doamne, așa cum voiești Tu, și nu după voia mea.
Ca binecuvântat să fie numele Tău în vecii vecilor,
Amin." (de la Aura Chivaran, de pe FACEBOOK)
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pe care o fac pentru robul / roaba Ta (NUMELE), pentru iertarea păcatelor sale, și ca un Îndurat, cu Dreapta Ta cea atotputernică, stinge-i focul ce a cuprins-o, încetează-i boala și cu milostivirea Ta ridic-o din patul durerii întru slava numelui Tău. Că Tu ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, urmând ca la asemănarea cu El să ajungem prin efortul propriu, prin asceză. Ce este asceza? Asceza este exercițiul inimii, pe care ar trebui să-l facă orice creștin ortodox, este un exercițiu ce ține de credință, iubire, rugăciune, bunătate, fapte bune.
Omul este cununa creației lui Dumnezeu și – ca o cunună – a fost creat sănătos, la trup și suflet! De aceea nici nu trebuie să ne pierdem speranța, atunci când suntem înștiințați că sănătate noastră s-a cam șubrezit. Trebuie să fim tari în credință și în rugăciune. Să ne rugăm mereu pentru ca atunci, când vom fi oboist, Dumnezeu să-și amintească de noi și să ne vegheze de sus. Trebuie să perseverăm în rugăciune, pentru că rugăciunea salvează. Insistând, Dumnezeu Se milostivește de noi, și ne dăruiește cele de folos. Nu că nu ar ști ce ne este de folos – să nu uităm că este Atotștiutor! -, dar vrea să vadă că și noi depunem un mic efort, că VREM  să ne facem bine, să redevenim sănătoși. Așadar, rugați-vă! Să ne rugăm! Stăruind în rugăciune, fiind tari în credință, ”vom muta și munții”!
Iubirea… ”Atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său L-a trimis în lume, ca să se mântuiască”! ”Atât”! Dar acest ”Atât” e, de fapt, imens, necuprins de mintea omenească. Pentru noi, pentru a ne salva, L-a trimis în lume pe ”Fiul Său cel iubit, întru care a binevoit”! Jertfă! A iubi înseamnă, așadar, a te jertfi pentru cel de lângă tine, a te dărui total, pentru a-i salva sufletul!
Bunătatea vine tocmai din acea iubire jertfelnică, iar faptele bune sunt doar o consecință a lor. Ca un triunghi. Trei elemente esențiale ale existenței creștine.
Tot din marea Sa dragoste față de neamul omenesc, Dumnezeu ni i-a dăruit pe Sfinți. Sfinții care, atunci când… vorbim cu ei, ne sar degrabă în ajutor! Sfinții sunt prietenii noștri, ai oamenilor. Sfinții au fost oameni, ca și noi, în lumea noastră, pe pământul acesta, ei cunosc ispitele și greutățile vieții omenești, de aceea, la strigătul nostru, la lacrima ce arde-n colțul ochiului, ne întâmpină degrab’, mijlocind pentru noi la Tronul Celui Prea Înalt și al Cărui nume sfânt este! Pentru aceasta, nu ar trebui să-i uităm nicicând și să alergăm la ajutorul lor minunat, dar mai presus de toate la ajutorul Preacuratei și pururea Fecioarei Maria – Maica Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Citiți-le Acatistele și Paraclisele, cereți-le ajutorul, mereu să fiți pomeniți, în duminici și sărbători, la Sfânta Liturghie. Ungeți-vă cu ulei sfințit de la candelele icoanelor sau ale Sfintelor lor moaște și credeți! Credeți că va fi bine! Și va fi bine!
Unde puteți găsi icoane făcătoare de minuni și Sfinte moaște? (e valabil pentru București) La Biserica Studențească / Rusă – din apropierea stației de metrou ”Universitate”: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Pantanassa (vindecătoarea de cancer), la biserica ”Sfântul Nicolae dintr-o zi” – lângă Facultatea de Arhitectură, zona Universitate -: Icoana Maicii Domnului Pantanassa, la biserica ”Zlătari” – vis-á-vis de fostul magazin ”Victoria” -: moaștele Sfântului Ciprian; la erica Mănăstirii ”Mihai Vodă” – între stațiile de metrou ”Izvor” și ”Piața Unirii 1”: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Hodighitria (”Îndrumătoarea”), la erica ”Sfântul Spiridon Nou” – strada Șeban Vodă / Bd-ul Dimitrie Cantemir, aproape de stația de metrou ”Piața Unirii 1”-Hotel ”Horoscop”: moaștele Sfântului Spiridon; la biserica ”Sfânta Ecaterina” – paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, str.Sfânta Ecaterina, nr.2 -: moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina; la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului: moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului; al Catedrala Patriarhală: moaștele Sfântului Preacuvios Dimitrie din Basarabi și ale Sfinților Împărați Costantin și mama sa, Elena, întocmai cu Apostolii; la biserica ”Eroii Revoluției”: moaștele Sfinților Mucenici și Doctori fără de arginți Epictet și Astion; la biserica ”Manu Cavafu” – în apropierea Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” și Parcul Tineretului -: moaștele Sfântului Mare Mucenic Haralambrie; la biserica ”Sfântul Haralambrie Belu” – în apropierea Orășelului Copiilor, bd-ul Constantin Brâncoveanu, strada Alunișului -: moaștele Sfântului Haralambie; la Mănăstirea ”Radu Vodă”: moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, marele făcător de minuni; la biserica ”Sfântul Gheroghe Nou” – Km 0 al Bucureștiului -: mormântul cu moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae, marele făcător de minuni, icoana făcătoare de minuni a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva; la biserica ”Icoanei” – din strada Icoanei -: icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului; la Schitul ”Darvari”: mai multe sfinte moaște; la Mănăstirea ”Antim”: mai multe sfinte moaște etc., etc., etc..
Foarte aproape de Capitală, am descoperit, în drumurile mele, Mănăstirea ”Samurcășești” – comuna Ciorogârla, ieșirea înspre Pitești –(unde se găsește o raclă cu moaștele mai multor Sfinți Apostoli, Mucenici și Cuvioși, precum și veșmântul Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva), precum și biserica din orașul Pantelimon, unde se găsesc moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.
”Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie” cu noi, cu toți!
Sănătate și mântuire vă doresc!
”Sus să avem inimile!”

Ana, ”sus inima”!

”Atotputernicule Doamne, Tămăduitor al sufletelor și al trupurilor, care cobori pe oameni și tot Tu îi ridici, care pedepsești și vindeci din nou, ai milă de robul Tău / roaba Ta (NUMELE), pentru că este bolnav / bolnavă. Întinde-ți brațul Tău tămăduitor și vindecă-l pe el / vindec-o pe ea, și ridică-l / ridic-o din patul de suferință. Gonește duhul de slăbiciune din el / din ea și îndepărtează de la el / de la ea durerea, rănile, febra și slăbiciunile. Dacă are păcate și greșeli, iartă-i-le, din dragostea Ta pentru oameni. Dumnezeule, ai milă de ceea ce a creat mâna Ta, întru Iisus Hristos, împreună cu care ești binecuvântat și cu Bunul și de viață Dătătorul Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Niciun comentariu: