Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

sâmbătă, 17 august 2013

RUGĂCIUNI FOLOSITOARE. DE SUFLET...

RUGĂCIUNE DE DIMINEAȚĂ
       Numele Tău cel mare Îl slăvim, Preaînalte, în zorii care se ivesc. Toată făptura Ta, zidită cu înțelepciune, mințile și inimile tuturor Te slăvesc în chip minunat. O, Preaînalte Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscută dumnezeiasca Ta voie nouă, celor care suntem micile Tale făpturi. Dumnezeule, călăuzește-ne să trăim spre slava Ta și să-Ți închinăm Ție viața noastră. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU OCROTIRE
       Sunt un mic copil și Te slăvesc, Dumnezeul meu, primește rugăciunea mea pe care o înalț la cer. Trimite-mi înger păzitor care să aibă grijă de sufletul meu, să mă acopere sub aripile lui albe. Arată-mi drumul drept și bun, dăruiește-mi să petrec ziua toată cu înțelepciune, fără păcat, fără amăgire, în pace și dragoste cu cei dragi, cu colegii și prietenii, cu toți cei pe care mi-i vei scoate astăzi în cale. Dă-mi puterea de a birui toate încercările ce le voi avea în această zi și să o petrec încredințat (-ă) fiind că toate sunt sub stăpânirea și voia Ta cea sfântă. Amin.

       Tatăl nostru ceresc, Făcătorul oamenilor și al îngerilor, Te rugăm să ne dăruiești îngeri păzitori sufletelor și trupurilor noastre, pentru a ne apăra de primejdii și de orice rău. Amin.

RUGĂCIUNE CĂTRE TATĂL CERESC
       Tatăl nostru ceresc, cum să-Ți mulțumesc și cum să preamăresc iubirea Ta cea bogată? Zi și noapte, în fiecare clipă și oră, nu încetezi să ne oferi darurile Tale cele bogate. Înainte noastră ești mereu, toate le cunoști și pe noi toți nu încetezi să ne luminezi spre bine. Ne dai atâta bunătate prin părinții noștri. Îți mulțumesc pentru toate bunătățile Tale și cu dragoste preamăresc numele Tău. Și acum Te rog, Preabunule Părinte, să mă păzești întotdeauna, zi și noapte. Iartă-mă pe mine, copilul Tău cel păcătos, și fă-mă vredinc (-ă) de iubirea Ta, iar nu de mânia Ta. Ajută-mă să păzesc cu credincioșie poruncile Tale, să iubesc dumnezeieștile Tale lucrări. Învrednicește-mă să fiu copilul Tău supus, să trăiesc în Rai cu Tine, Părintele meu. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNȚELEGEREA VOII LUI DUMNEZEU
       Dă-mi, Doamne, ca să pot în pacea Ta, tot ce-mi aduce ziua, să primesc. Învrednicește-mă ca sfintei voii Tale cu totul să mă povățuiești și întru toate să mă călăuzești. Și orice vești, de-a lungul acestei zile, voi primi, cu liniște mă învață să întâmpin, întărit (-ă) întru credința că peste toate-i sfântă voia Ta. Tu îmi stăpânește gânduri și simțire, în tot ce fac și în tot ce grăiesc. Să nu mă lași, în necazuri, să uit că de la Tine ne vin toate. Învață-mă ca fără viclenie și înțelegător (-oare) să fiu către părinți, colegi și prieteni, și ca pe nimeni să nu amărăsc cu ceva. Călăuzește-mi voia și mă învață să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert și să iubesc. Amin.

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU PENTRU AJUTOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ
       Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Casa pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, Dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele mai presus de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința Adevărului îi ridici! Primește puțina mea rugăciune, a nevrednicului (-ei) robului (roabei) tău (tale) (NUMELE), care cu credință și smerenie mă închin îm fața Preacinstitei Tale icoane și cu umilință te rog: dăruiește bună sporire minții mele, luminează-mă cu lumina cunoștințelor, întărește-mi memoria, dă-mi priceperea cuvenită și pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun, ca. Înstrăinat (-ă) fiind de deșertăciunea pământească și de slava deșartă, să mă înalț cu mintea și cu inima spre cele nepieritoare și veșnice. Amin.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI
       Doamne Iisuse Hristoase, am învățat din Evanghelia Ta că, atunci când erai tânăr, lucrai smerit și cinstit. Dă-ne să prețuim și noi îndatorirea pe care o avem. Scapă-ne de nepăsare și trândăvie. Dă-ne nouă bunăvoință și sârguință în efortul nostru. Întărește-ne să lucrăm cu respect, sinceritate, dreptate și iubire. Și Te rugăm să binecuvintezi mereu eforturile și lucrările noastre. Te rugăm să ne dai nouă să înaintăm cu bucurie în lucrările noastre, ca să câștigăm cele de trebuință și să-i ajutăm și pe alții.
       Acestea Ți le cerem, Doamne, având nădejde și încredere că vor fi întotdeauna cu noi ajutorul și iubirea Ta. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINȚI
       Tatăl nostru cel din ceruri, Îți mulțumim că ne-ai dăruit părinți care ne iubesc atât de mult, se ostenesc și au grijă de noi pentru binele nostru. Te rugăm, Doamne, să-i păzești întotdeauna și să fii milostiv cu ei, să le dăruiești sănătate, mulțumire și toate bunătățile iubirii Tale. Luminează-ne să-i putem cinsti, să-i ascultăm, să nu-i întristăm, să-i ajutăm cât putem, să nu facem nimic în ascuns. Ajută-ne să fim cuminți în familie și să Te iubim pe Tine, pentru a preamări întotdeauna sfânt numele Tău. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PRIETENI
       Păzește-ne, Doamne, de prietenii răi și prefăcuți, care nu urmează binele. Ferește-ne de orice împrejurare vătămătoare sufletului și de orice îndemn la rău.
       Luminează-ne să alegem întotdeauna prieteni buni, credincioși, care să fie copiii Tăi, să iubească Biserica Ta și să aibă purtare bună. Te rog, Doamne, să-i păzești pe toți bunii mei prieteni, să-i luminezi spre bine, să le dăruiești spor și bunăstare. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE
       Doamne, Cel ce Te-ai rugat pentru răstignitorii Tăi, Iubitorule de suflete, și ai poruncit și robilor Tăi să se roage pentru vrăjmași, iartă-i pe cei ce ne urăsc și ne apasă pe noi. Îndepărtează-ne de la orice răutate și vicleșug, îndreptându-ne către viața cea cu dragoste frățească și lucrătoare de bine. Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm și într-un gând Te slăvim pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni. Amin.

(sunt câteva rugăciuni pe care le-am întâlnit în ”Carte de rugăciuni pentru copii”, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Editura DOXOLOGIA a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 2009)

Niciun comentariu: