Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

marți, 26 februarie 2013

IMPORTANT!!!

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

A)
FISA DE EVALUARE_personal didactic_08.02.2013.pdf (fișa de evaluare a personalului didactic, preluată de pe site-ul Inspectoratului Școlar al sectorului 6 - http://www.ismb6.edu.ro/index.php?pg=noutati )

B)
Modificarile la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din inv.preuniversitar au fost aprobate prin OMEN 3104/30.01.2013 - modificare si completare OMECTS 6239/2012:
OMEN_3104_2013_modificare_si_completare_OMECTS_6239_2012.pdf (de pe site-ul Inspectoratului Școlar al sectorului 6 - http://www.ismb6.edu.ro/index.php?pg=noutati )

Niciun comentariu: