Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

miercuri, 14 noiembrie 2012

DESPRE POST

- învățături alese ale lui Alexander Schmemann - ”Postul cel Mare”, 1995 -
  


       Iată-ne ajunși și aproape de finele anului, iată-ne ajunși, cu ajutorul Atotbunului și Milostivului Dumnezeu, în perioada Postului Nașterii Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o perioadă în care ne pregătim, cu mic, cu mare, a-L primi, în sufletele și-n casele noastre, pe Pruncuțul Sfânt; o perioadă plină de speranță, de negrăită bucurie. De ce? Pentru că Se naște Hristos! Se naște spre a fi cu noi, spre a ne ține de mână, spre a ne învăța Cuvântul cel bun, spre a ne pregăti pentru trecerea spre viața fără de griji și minunată a celor drepți. Este perioada în care trebuie, mai mult de cât oricând, să ne-ntoarcem, cu gândul și cu fapta, spre rugăciune, credință și dragoste. Să ne plecăm mai des genunchiul ostenit de-atâtea griji, adăpându-ne din roua dătătoare de viață a cuvântului roditor de speranță – rugăciunea. Este perioada în care gândul și fapta bună trebuie să se-mpletească-ntr-o cunună de biruitor. Biruitor al tuturor ispitelor, al zgurii din inimă și gând. Este timpul în care rugăciunea trebuie să prindă aripi și, ca un porumbel, să se-nalțe la Tronul Celui Atotputernic și al Cărui Nume Sfânt este. Este timpul schimbării noastre, al reînnoirii sufletelor noastre! Pentru aceasta, de folos ne sunt smerenia, pocăința și postul. Postul este timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne salva. ”Este o călătorie duhovnicească”, ”este pregătirea noastră pentru efortul, încet și susținut, de a realiza, la sfârșit, propria noastră ”trecere” către viața cea nouă în Hristos”.
       ”Cele 40 de zile ale Postului reprezintă, într-un fel, întoarcerea Bisericii într-o stare spirituală a Vechiului Testament – timpul de dinainte de Hristos, timpul pocăinței și al așteptării lui Mesia, timpul ”istoriei mântuirii”, curgând către împlinirea sa în Hristos.”
       ”Postirea este lupta adevărată împotriva diavolului.”
       Ce trebuie să facem în aceste zile de post? Alexander Schmemann ne sfătuiește să reducem orele de stat în fața televizorului sau calculatorului, să reflectăm la relațiile noastre cu ceilalți, la înțelesul prieteniei, al responsabilității; să ne controlăm cuvintele, redescoperind seriozitatea și sacralitatea vorbirii.
       ”Postul este redescoperirea, de către om, a credinței sale, dar și regăsirea vieții sale, a sensului ei divin, a profunzimii ei sfinte. Prin oprirea de la mâncare, redescoperim dulceața ei și învățăm din nou cum să o primim de la Dumnezeu cu bucurie și mulțumire. Prin ”reducerea” muzicii și a distracțiilor, conversațiilor și a relațiilor sociale superficiale, redescoperim valoarea fundamentală a relațiilor umane, a muncii și artei omenești. Redescoperim toate acestea pentru că, foarte simplu, Îl redescoperim pe Dumnezeu Însuși, pentru că ne reîntoarcem la El, iar prin El la toate acelea pe care ni le-a dăruit în nesfârșita lui dragoste și milostivire”.
       Să fim sinceri, puri, curați, / Cu ceilalți necertați, // S-avem inimă deplină, / De lacrimi și de lumină plină, / Fără păcate, fără de tină - // Așa fi-vom primiți la Cină... // Să fim blânzi, smeriți, deschiși, / Bunul să rodească-n noi, / În suflet s-avem cuprinși / Pe săraci, pe-orfani și goi.
       Un Post ușor și de folos sufletelor Frățiilor Voastre!


Niciun comentariu: