Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

vineri, 29 iunie 2012

Centralizator - Note, anul al III-lea, Teologie Ortodoxă Didactică, FTOUB


duminică, 24 iunie 2012

De la festivitatea de absolvire și depunerea jurământului de credință - 24 iunie 2012

- Din cadrul slujbei, oficiată la Biserica ”Sfântul Spiridon Nou”
 - Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul. Profesorul nostru de Patrologie, din anul I
 - Te Deumul
 - La Palatul Patriarhal, aulta ”Teoctist Patriarhul”
 - Părinții Profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” București
 - Aici stăteau rudele și prietenii
 - Preacucernicul Părinte Decan, Profesor Dr. Ștefan Buchiu
 - Jurământul de credință: „Jur înaintea Atotştiutorului şi Atotputernicului Dumnezeu că, în toată viaţa mea, voi păzi şi voi propovădui învăţătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, aşa cum s-a descoperit de către Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum s-a propovăduit şi s-a predat de către Sfinţii Apostoli şi de către Sfinţii Părinţi, aşa cum se păstrează în Biserica Ortodoxă Română şi mi s-a predat de către profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti. Jur că toata viaţa mea voi păstra şi voi apăra bunul nume al acestei instituţii de înaltă cultură teologică, voi respecta legile bisericeşti şi voi rămâne în ascultare canonică faţă de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”:
 - Absolventă, licențiată, înconjurată de rude și de prieteni
- Supărată... Cei trei ani au trecut foarte repede și..., și tata... Aș fi vrut să fie și el prezent!!!...

 - Cristina C. și Luminița U.
 - O parte dintre colegii mei, de an și specializare (Didactică): Adrian Enciu, Cristina Căpățână, Luminița Ursu, Sandu Clara-Andreea, Mitrofan Bogdan
 - printre aceștia: Luminița-Mihaela Turcu
 - printre: Cristina Polizache
 - Cristina Căpățână, Ștefania Iscu
 - Ionela și Cristina C.
- Din timpul Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul: slujbă și arhitectură, sfinți, binecuvântări, icoane și har:
 - Imagini de la Palatul Patriarhal, aula ”Patriarhul Teoctist”: - Preacucernicul Părinte Decan, Prof.Dr. Ștefan Buchiu, înmânând diplomele onorifice
 - Eu, primind binecuvântarea Preafericitului Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 - Preacucernicii Părinți Profesori, Profesori și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” - București

 - împreună cu Preacucernicul Părinte profesor Radu-Petre Mureșan (Misiologie, anul al III-lea)
 - împreună cu Părintele Profesor Prodecan Gheorghe Holbea (Dogmă și spiritualitate, Teologi Ortodocși contemporani - anul al III-lea)
 - coleguții mei: (de la stânga la dreapta) Adrian Enciu, Ionela F., Aleks, eu (cu cadrul și cu piciorul în aparat gipsat...), Raluca Bordei, Luminița-Mihaela Turcu, Sandu Andreea-Clara
- Ștefania Iscu, Adrian Enciu, Ionela F., Aleks, eu, Raluca Bordei, Luminița Turcu, Sandu Clara-Andreea, Ecaterina

 - cu Preacucernicul Părinte Profesor Decan Ștefan Buchiu


 - alături de Preacucernicul Părinte Profesor Zaharia Matei (muzică bisericească, anul al II-lea)


 - împreună cu Preacucernicul Părinte Profesor Constantin Preda