Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

duminică, 23 ianuarie 2011

Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat - (8 şi 17 februarie)
Acest Acatist ajută mult la diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.

Condacul 1Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm:

Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.Icosul 1Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.Condacul 2Putere de sus ai luat prin chinurile tale cinstite nouă, nevoitorule al Domnului şi prin vărsarea sângelui tău, ai mărturisit cu fapta iubirea Domnului tău, pentru care Stratilate ţi-ai dat sufletul tău, strigând: AliluiaIcosul 2Putere vitejească luând de la Împăratul Slavei,ai ruşinat mândria lui Lichie, prin luptele tale cele muceniceşti şi pentru dragostea lui Hristos cu bucurie te-ai jertfit, pentru care credincioşii strigă ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite,

Bucură-te, crin şi floare din Efaita.

Bucură-te, că ai biruit tabăra vrăjmaşilor.

Bucură-te, că prin chinuri ai câştigat cereasca Împărăţie.

Bucură-te, şi noi strigăm ţie!

Bucură-te, că armă ai avut crucea Domnului.

Bucură-te, că cu puterea ei pe tirani ai surpat.

Bucură-te, că şi pe idoli ai batjocorit.

Bucură-te, că pe idolii lui Lichinie, la săraci i-ai împărţit.

Bucură-te, că prin aceasta Hristos s-a proslăvit

Bucură-te, că prin răbdare, cununi ai câştigat.

Bucură-te, că spre cele cereşti pe toţi ne-ai îndemnat

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 3Luminându-ţi ochiul minţii, către cer ai privit şi de frumuseţea celor nepieritoare dorind, nimic n-ai iubit din cele trecătoare; ci şi trupul tău Tiroane l-ai dat muncilor celor de multe feluri pentru care ai primit coroană nevestejită şi gherdanul biruinţei, pentru care cântăm Domnului: Aliluia !Icosul 3Lumina de sus strălucind sufletul tău cel mucenicesc, dar de bogăţie te-ai dat credincioşilor Tiroane că înfierbântându-te cu râvna bunei credinţe, ai scăpat pe credincioşi de spurcăciunile cele idoleşti pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, ajutorul cel grabnic.

Bucură-te, strălucirea bunei credinţe.

Bucură-te, ocrotitorul ortodocşilor.

Bucură-te, înfrânătorul păgânătăţii.

Bucură-te, că prin colivă pe credincioşi ai scăpat,

Bucură-te, lauda şi bucuria episcopului Ioan

Bucură-te, că el cântare vrednică ţi-a dat

Bucură-te, biruitorule al tiranilor împăraţi

Bucură-te, că şi pe Maximian ai ruşinat

Bucură-te, al Bisericii înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi raze strălucitoare

Bucură-te, că prin jertfă cu Hristos te-ai unit.

Bucură-te, că pentru aceasta El te-a proslăvit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 4Puterea credinţei înfierbântând sufletul tău, spre mărturisirea lui Hristos, pentru care cu dragoste ţi-ai dat trupul muncilor celor înfricoşate, sfinţite Stratilate; iar noi văzând răbdarea ta cântăm Domnului: Aliluia!Icosul 4Putere luând asupra păgânătăţii, pe idoli ai surpat cu mărturisirea lui Hristos, căruia sufletul ţi-ai dat cu mulţumire şi te-ai făcut apărător credincioşilor, mucenice Stratilate, pentru care cu dragoste strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că prin suferinţă cununa muceniciei ai luat

Bucură-te, că într-aceasta ai avut pe Hristos întărire

Bucură-te, că cu puterea Lui, pe idoli ai surpat.

Bucură-te, strălucirea Iracliei şi a Efaitei.

Bucură-te, că şapte zile nemâncat ai petrecut.

Bucură-te, că şi alte chinuri cu răbdare ai suferit

Bucură-te, că toţi care te-au văzut, pe Hristos au proslăvit.

Bucură-te, că prin bărbăţia ta puterea credinţei a înflorit.

Bucură-te, că mulţi bolnavi ai vindecat.

Bucură-te, că lui Hristos bună mireasmă te-ai adus.

Bucură-te, că Efata ţie a cântat.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 5Stea purtătoare de lumină te-ai arătat credincioşilor din toată lumea, lauda mucenicilor Teodore Stratilate, că ai scăpat pe mulţi de înşelăciunea idolească şi pe Hristos ai mărturisit şi ai luat cunună nevestejită din mâna Domnului tău, strigând: Aliluia

Icosul 5Strălucind prin biruinţa mărturisirii, sufletul tău nevinovat l-ai adus lui Hristos, Carele a primit nevoinţele tale cele muceniceşti, arătându-te apărător fierbinte credincioşilor din toată lumea, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite.

Bucură-te mărturisitorule al credinţei.

Bucură-te, diamantul răbdării.

Bucură-te, crinul înfrânării.

Bucură-te, balsamul vindecării.

Bucură-te, cedrul curăţiei.

Bucură-te, ajutătorul săracilor.

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor.

Bucură-te, că eşti tuturor folositor.

Bucură-te, că din orice nevoi izbăveşti.

Bucură-te, că sănătoşi ne păzeşti.

Bucură-te, că şi locaşul tău îl proslăveşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore.Condacul 6Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu adevărat, ai străpuns cu suliţa răbdării tale pe Faraon cel gândit şi închinăciunile Elinilor le-ai surpat, ruşinând în privelişte pe Maximian, pentru care strigăm Domnului: Aliluia!Icosul 6Mărturisitor fierbinte te-ai arătat mucenice Teodore Tiroane, că fiind dus înaintea tiranului Maximian, nu te-ai ruşinat a mărturisi pe Hristos ci ai ruşinat închinăciunile cele idoleşti, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, că în oastea tironilor ai fost.

Bucură-te, că pe Maximian ai ruşinat.

Bucură-te, că pe idolii lui ai surpat.

Bucură-te, că aceasta singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin spânzurare singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin focul cuptorului ai trecut.

Bucură-te, că Mitropolia Amasiei te măreşte

Bucură-te, că Humialon oraşul tău te prosloveşte

Bucură-te, că creştinii serbează acum al tău nume

Bucură-te, că-n nevoi şi-n izbânzi, strigăm, ţie.

Bucură-te, făcător de minuni alese.

Bucură-te, că prin ele Dumnezeu se proslăveşte.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 7Vrând tu mare mucenice Stratilate a-ţi mântui sufletul, pe care l-ai împodobit cu tot felul de fapte bune, cu rugăciuni şi cu milostenii, te-ai gătit spre lupte muceniceşti pe care le-ai primit cu bucurie cântând Domnului: Aliluia!Icosul 7Străină minune a fost toată Efaita şi Iraclia s-a mirat de vitejiile tale, cum toate defăimând şi pe împăraţi mustrând, cu îndrăzneală ai alergat la lupte pentru dragostea Domnului tău, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, minunea Efaitelor.

Bucură-te, înfrumuseţarea Iracliei.

Bucură-te, podoaba mucenicilor.

Bucură-te, mustrătorul tiranilor.

Bucură-te, jertfă însufleţită.

Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai primit.

Bucură-te, că sfaturilor lui Lichinie nu te-ai plecat.

Bucură-te, că sufletul tău Domnului l-ai dat.

Bucură-te, că El cu bucurie l-a primit.

Bucură-te, că cetele mucenicilor primindu-te au dănţuit

Bucură-te, că şi noi bun apărător te-am dobândit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 8Toată ceata îngerilor, cu mucenicii şi cu stăpânul lor, întru cântări au întâmpinat sufletul tău, mare mucenice Teodore Tiroane, încoronând creştetul tău cel nebiruit cu gherdanul mucenicilor şi toţi au cântat cu bucurie: AliluiaIcosul 8Toată făptura s-a alăturat lângă lauda care ţi-a făcut-o Hristos Mirele tău, îngerii priveau aşteptând venirea ta, mucenicii cântau biruinţa ta, iar pământul s-a sfinţit prin stropirea sângelui tău, iar noi robii tăi aducem laudă muceniciei tale, cântând acestea:

Bucură-te, că ele au încoronat creştetul tău.

Bucură-te, că cerurile au serbat intrarea ta.

Bucură-te, că cunună nevestejită ai primit.

Bucură-te, că pentru credincioşi rugăciune ai făcut

Bucură-te, că Hristos cererile tale le-a plinit.

Bucură-te, că El prin tine s-a proslăvit.

Bucură-te, că Biserica apărător te-a câştigat.

Bucură-te, al Locaşului tău grabnic apărător.

Bucură-te, că de ispite, de furturi şi de judecăţi eşti risipitor

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 9Privind la frumuseţea cerului, ţi-ai luminat privirile minţii, cunoscând pe Ziditorul cerului şi al pământului, Făcător al totului, cu bucurie L-ai lăudat mucenice Teodore Stratilate şi cântare ai cântat Domnului: Aliluia!Icosul 9Ritorii cei mult vorbitori au amuţit ca nişte peşti fără de glas, cum tu un tânăr ostaş ai defăimat frumuseţile lumii, mergând cu bucurie spre chinuri, unde ai arătat lupte biruitoare, de care mirându-se, cântâm ţie acestea:

Bucură-te, ritore între mucenici.

Bucură-te, trâmbiţă propovăduitoare.

Bucură-te,luptător nebiruit.

Bucură-te, răbdătorule de patimi.

Bucură-te, gherdane al răbdării.

Bucură-te, că cu bărbăţie ai mărturisit.

Bucură-te, că credinţă nevinovată ai păzit.

Bucură-te, că la aceasta şi pe noi ne-ai sfătuit

Bucură-te, că cu îngerii te-ai unit.

Bucură-te, că cu ucenicii locuieşti.

Bucură-te, că prin chinurile tale pe toţi îi veseleşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 10Vrând să-ţi mântuieşti sufletul şi să câştigi viaţă nemuritoare, te-ai păzit nevinovat de tot păcatul şi cu virtutea sufletului ai dorit pe Dumnezeu, Carele este marginea doririlor, pentru care şi ultima picătura de sânge cu mulţumită ţi-ai dat cântându-I: Aliluia!Icosul 10Vrând noi nevrednicii a-ţi lăuda mucenicia şi nevoinţele tale Sfinte mare mucenice Teodore Tiroane prin rugăciunile tale cerem ajutorul cel dumnezeiesc, cântându-ţi cu dragoste acestea:

Bucură-te, că sufletul tău curat, tot pământul a sfinţit.

Bucură-te, că întru suirea ta spre cer, toţi diavolii s-au îngrozit.

Bucură-te, că şi văduva ajutorul tău a primit.

Bucură-te, apărătorule de cetate.

Bucură-te, ajutătorule al sufletelor curate.

Bucură-te, al păcătoşilor lesne iertătorule.

Bucură-te, al tuturor împlinitor de cereri.

Bucură-te, al ierarhilor bun sfătuitorule.

Bucură-te, al preoţilor cucernici ,de mari daruri dătătorule.

Bucură-te, al monahilor, bun ajutătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 11Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, întru ospăţul cel duhovnicesc a adăpat sufletul tău din pomul vieţii unde ai auzit glasul puterilor cereşti şi dansurile mucenicilor şi de bucuria aceea îmbălsămat fiind ai cântat împreună cu ei Domnului: Aliluia!

Icosul 11Împăratul Maximian cu toţi muncitorii lui, n-a putut birui sufletul cel de diamant mucenice Teodore Stratilate, nici nu te-a putut despărţi de doritul tău Hristos, căruia te închinai cu dragoste. Pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, bine cinstitorule al sfintei Cruci.

Bucură-te, purtătorule al patimilor lui Hristos.

Bucură-te, râvnitorule al Împărăţiei cerurilor.

Bucură-te, bine primitule în locaşurile Ei.

Bucură-te, diamantul şi steaua credinţei.

Bucură-te, fulgerul rugăciunilor sfinte.

Bucură-te, primitorule al rugăciunilor noastre.

Bucură-te, veşmântul darurilor care ne acoperi slăbiciunile noastre.

Bucură-te, împlinitorul cererilor noastre.

Bucură-te, al Locaşului tău înfrumuseţare.

Bucură-te, al robilor casei tale, cucernică şi sfântă mângâiere.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul 12Haruri muceniceşti împarţi tuturor credincioşilor, Sfinte Mare Mucenice Teodore Tiroane, preoţilor eşti podoabă şi lumină, celor ce cu dragoste serbează prăznuirea ta şi te cheamă cu credinţă, le împlineşti cererile; mie celui nevrednic şi mai mult decât toţi păcătoşii, dăruieşte-mi să cânt cu bucurie Domnului: Aliluia!Icosul 12Vrând Sfinte Mare Mucenice Teodore a părăsi latura pământului, ai ajuns la desăvârşita dorire, unde priveşti frumuseţea Împăratului ceresc, te-ai arătat biruitor încoronat prin sângele tău şi n-ai încetat a ajuta cu rugăciunile şi minunile tale pentru aceasta primeşte prinos de mulţumită acestea:

Bucură-te, steaua harului ceresc.

Bucură-te, podoaba cinului preoţesc.

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi lumină,

Bucură-te, lauda celor ce-ţi cânta ţie.

Bucură-te, împreună vorbitorule cu mucenicii.

Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le primeşti.

Bucură-te dătătorule de sfaturi dumnezeieşti.

Bucură-te, mărgăritar cu care luminezi sufletele.

Bucură-te, diamant carele tai neputinţele.

Bucură-te, al sufletului meu mântuire.

Bucură-te, al locaşului tău apărătorule.

Bucură-te, al ostenelilor noastre binecuvântătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!Condacul 13De trei ori fericiţilor, podoaba Ortodoxiei şi lauda Efaitelor, mucenicii Domnului: Teodore Tiroane slăvite şi Stratilate nebiruite, rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră, că izbăvindu-ne din nevoi, să cântăm Domnului: Aliluia! (de 3 ori)Apoi se zice iarăşi Icosul IÎngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.Condacul 1Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm:

Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.

Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)Condacul 1:Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!Icosul 1:Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut Ierarhule Partenie şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Hristos eşti lăudat;

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat;

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului;

Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei;

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni;

Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru;

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind;

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 2:Viaţa curată din tinereţe având, te-ai umplut de darurile cereşti şi, făcător a multor minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă: Aliluia!Icosul 2:Viaţa ta a fost cunoscută tuturor şi împodobită cu virtuţi şi, tuturor pildă arătându-te din tinereţe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine:

Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată;

Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte;

Bucură-te, pildă vieţii folositoare;

Bucură-te, comoară sfântă a liniştii sufleteşti;

Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe duşmanul puternic;

Bucură-te, că L-ai slăvit pe Hristos, împăratul tuturor;

Bucură-te, omorâtorul patimilor răutăţii;

Bucură-te, cel luminat de Lumina liniştii dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ce ai urmat blândeţii lui Hristos;

Bucură-te, următorul bunătăţii Lui;

Bucură-te, cel care ai dispreţuit orice stăpânire a celor pieritoare;

Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 3:Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor şi dumnezeiască voinţă insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de cerescul Duh, fericite Partenie, şi strigai către Sfânta Treime: Aliluia!Icosul 3:Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieţii tale, purtătorule de Dumnezeu, şi te-a desăvârşit pentru preoţie cu uleiul prea sfânt al duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care strigă:

Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc;

Bucură-te, sfânt învăţat în tainele Cuvântului;

Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeieşti;

Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici;

Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăţia;

Bucură-te, cel care ne înveţi tainele cu darul Întreitei Lumini;

Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu;

Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu;

Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor;

Bucură-te, cel care ai curăţat ogorul sufletelor;

Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze;

Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 4:Cu înţelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor şi ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai facut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!Icosul 4:A auzit de bogăţia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă şi, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferinţa cancerului, vestind harul tău şi strigând către tine cu credinţă:

Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;

Bucură-te, vindecarea celor în suferinţă;

Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristaţi;

Bucură-te, însănătoşire grabnică a celor bolnavi;

Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului;

Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie;

Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului;

Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar;

Bucură-te, laudă a preoţilor evlavioşi;

Bucură-te, sprijin al multor tulburaţi;

Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeieşti;

Bucură-te, vas al dragostei din belşug;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 5:Vas ales văzându-te prea fericitul întâistătător al Kizikului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc şi păstor al Lampsakului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!Icosul 5:Cu putere dumnezeiască ai fost în stare să dobori şi să omori pe duşmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat şi cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Cuvioase arhipăstor:

Bucură-te, arhipăstorule al Lampstakului;

Bucură-te, ierarhule îndumnezeit;

Bucură-te, izvor nesecat de minuni;

Bucură-te, învăţător al dogmelor dumnezeieşti;

Bucură-te, chip prea neîntinat al Bunului Păstor;

Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit;

Bucură-te, că ai văzut slava Domnului;

Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, chip al vieţii fără pată;

Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar;

Bucură-te, cel prin care credincioşii dănţuiesc;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 6:Nimicind, ierarhule, puterea demonilor şi prin aceasta toate vrăjitoriile, şi făcând să piară, cu harul care ţi-a fost dat, practicile magiei, dăruieşti sănătate şi izbăvire tuturor celor care strigă: Aliluia!Icosul 6:Lampsakul şi ţara Helespontului se bucură de tine şi toată Biserica cântă pentru mulţimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruieşti celor care strigă cu credinţă:

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, făclia credinţei;

Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt;

Bucură-te, mare scăpare a celor bolnavi;

Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeieşti ale vieţii în Duh;

Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a vieţuirii minunate;

Bucură-te, că poţi să stârpeşti viclenia idolilor;

Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos;

Bucură-te, comoară a vieţii viitoare;

Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale;

Bucură-te, lucrător al multor fapte minunate;

Bucură-te, flacără a milostivilor cereşti;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 7:Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor turma ta duhovnicească, care ţi-a fost încredinţată din mâinile lui Dumnezeu şi ai hrănit cu dogmele credinţei pe cei care strigă: Aliluia!Icosul 7:Vestind legile credinţei şi harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujeasca lui Hristos pe cei care înainte erau fii ai pierzării şi cu minuni îi întăreşti pe cei care cu evlavie strigă către tine:

Bucură-te, luminător al celor aflaţi în întuneric;

Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat;

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine zădărnicia idolilor;

Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului;

Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învăţăturilor dătătoare de viaţă;

Bucură-te, vestitor al milostivirilor cereşti insuflat de Dumnezeu;

Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii;

Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei;

Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel care rupi săgeţile duşmanului;

Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor;

Bucură-te, cel care aduci rodul virtuţii;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 8:Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!Icosul 8:Cu totul luminat de împăratul cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ţi evlavia, ţi-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Hristos, îndemnându-i pe toţi să strige către tine:

Bucură-te, cel mare printre minunaţi;

Bucură-te, cel slăvit printre sfinţi;

Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul cel Sfânt;

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine pe căpetenia întunericului;

Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Hristos;

Bucură-te, armă îndreptată împotriva duşmanului;

Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare;

Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu;

Bucură-te, cel care străluceşti cu lumina Harului;

Bucură-te, nimicitor al duşmanului blestemat;

Bucură-te, cel care ai adus pe mulţi la Hristos;

Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia duşmanilor;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 9:Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, sfinte Părinte, o biserica prea frumoasă Mântuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescul Duh, iar acum, înălţând cântări către Ierusalimul ceresc, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!Icosul 9:La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos şi de bogatul tău har, Cuvioase, s-a ruşinat duşmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credinţă fierbinte îţi strigăm:

Bucură-te, vasul Mângâietorului;

Bucură-te, cunoscatorule al vieţii necunoscute;

Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit;

Bucură-te, cel care ai ucis pe duşmanul care te pizmuia;

Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulţi care sufereau cumplit;

Bucură-te, că armă cu adevărat te-ai arătat prin minuni;

Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate;

Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor dumnezeieşti;

Bucură-te, cel prin care sunt alungaţi demonii;

Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiţi cei foarte nefericiţi;

Bucură-te, slujitor adevărat al lui Hristos;

Bucură-te, biruitor al duşmanului;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 10:Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; şi când i-ai spus să se sălăşluiască în tine a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudântu-te, Îi striga lui Dumnezeu: Aliluia!Icosul 10:Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Irakliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toţi strigau:

Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse;

Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune;

Bucură-te, învăţător al milostivirii dumnezeieşti;

Bucură-te, fluviu plin de milă;

Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu;

Bucură-te, lăcaş al blândeţii şi al Luminii care nu poate fi înţeleasă;

Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Irakliei;

Bucură-te, că ţi-ai izbăvit turma de rătăcire;

Bucură-te, icoană a bunătăţilor lui Hristos;

Bucură-te, pârâu al multor veselii;

Bucură-te, apărător al săracilor şi smeriţilor;

Bucură-te, cel care contempli Lumina cerească;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 11:Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog l-a lăudat pe Mântuitorul şi, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, prea fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând: Aliluia!Icosul 11:De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulţimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ţi-a zis cu uimire:

Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viaţă;

Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate;

Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tezviteanul;

Bucură-te, cel care faci să sporeasca dragostea lui Hristos;

Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeieşti;

Bucură-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc;

Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat;

Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii;

Bucură-te, legătură a credincioşilor aduşi lângă tine;

Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi;

Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul;

Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 12:Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla şi pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai proorocit aceasta striga şi el împreună cu tine către Dumnezeu: Aliluia!Icosul 12:Cântându-ţi laude de despărţire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinţă multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredinţat mormântului trupul tău, Cuvioase, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine:

Bucură-te, cel împreună cetăţean cu îngerii;

Bucură-te, sfântule biruitor cu cunună;

Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii;

Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate;

Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice;

Bucură-te, zid nesurpat al creştinilor evlavioşi;

Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc;

Bucură-te, apărător şi sprijinitor al ortodocşilor;

Bucură-te, cel prin care voi fi curăţit de patimi;

Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri;

Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase;

Bucură-te, apărare adevărată şi a mea;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 13:O, prealuminate Părinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primeşte rugăciunile noastre şi, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greşeli toţi care întru-un glas Îi strigăm: Aliluia!Apoi se zice iarăşi Icosul 1Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut Ierarhule Partenie şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat;

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat;

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului;

Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei;

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni;

Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru;

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind;

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi;

Bucură-te, Părinte Partenie!Condacul 1:Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine:

Bucură-te, Părinte Partenie!

Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos - 24 Ianuarieajutatoare la nevointe banesti

Condacul 1 :Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos, sfântă şi fericită maică Xenia, care ai ales nevoinţa răbdării şi relei pătimiri, cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, că să strigăm ţie :

Bucură-te sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Icosul 1 :Vieţii îngereşti ai râvnit maică fericită, căci după moartea soţului tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea : pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii, dobândind nebunia cea pentru Hristos. Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude :

Bucură-te, că te-ai asemănat prin viaţa ta sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos;

Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele celui adormit te-ai numit;

Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei;

Bucură-te, căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat;

Bucură-te, că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi săracilor;

Bucură-te, că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie;

Bucură-te, că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac;

Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinţă la tine;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 2-lea :Văzând străină petrecerea ta, că ai defăimat toată odihna şi bogăţia lumească, rudeniile tale cele după trup te-au crezut ieşită din minţi; dar locuitorii cetăţii lui Petru văzând neagonisirea şi sărăcia ta cea de bună voie au cântat lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 2-lea :Înţelepciunea cea dată ţie de Dumnezeu ai ascuns-o, Sfântă Xenia sub nebunia cea părută, în deşertăciunea marelui oraş vieţuind că o locuitoare a pustiei şi înălţând neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de această petrecere a ta îţi aducem unele că acestea :

Bucură-te, ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei pentru Hristos, dată ţie de Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin nebunia cea părută;

Bucură-te, că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii;

Bucură-te, că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în suferinţe

Bucură-te, ceea ce că o mai înainte-văzătoare ai zărit suferinţele omeneşti în necuprinse depărtări;

Bucură-te, ceea ce ai proorocit femeii celei bune despre naşterea fiului ei;

Bucură-te, că pentru acea femeie ai cerut prunc de la Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce ai învăţat pe toţi să alerge la Dumnezeu prin rugăciune;

Bucură-te, Sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 3-lea :Cu puterea cea dăruită de sus ţie de la Dumnezeu, bărbăteşte ai răbdat arşiţa şi gerul cumplit, răstignindu-ţi trupul cu patimile şi poftele lui. Pentru aceasta, luminată fiind de la Duhul Sfânt, neîncetat ai strigat lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 3-lea :Având, o fericito, cerul că acoperământ şi pământul aşternut trupului, ai lepădat plăcerile trupeşti de dragul împărăţiei lui Dumnezeu; iar noi, văzând o asemenea minunată vieţuire, cu străpungere de inimă strigăm ţie :

Bucură-te, că ţi-ai dăruit oamenilor locuinţa ta pământească;

Bucură-te, ceea ce ai căutat şi ai primit acoperământul ceresc;

Bucură-te, ceea ce neavând nimic pe pământ, pe toţi îi îmbogăţeşti duhovniceşte;

Bucură-te, ceea ce ne înveţi răbdarea prin vieţuirea ta;

Bucură-te, ceea ce ai arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea împodobită cu roadele evlaviei;

Bucură-te, ceea ce ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea;

Bucură-te, calda noastră mijlocitoare înaintea scaunului Celui Preaînalt;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 4-lea :Prin blândeţe şi nerăutate biruit-ai fericită maică, viforul vieţii lumeşti ce tulbura cetatea lui Petru şi ai dobândit despătimirea de cele stricăcioase. Pentru aceea şi cânţi acum lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 4-lea :Auzind despre tine că - pătimind pentru Hristos - dai mângâiere celor necăjiţi, întăreşti pe cei neputincioşi şi îndrumi pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi, oamenii aflaţi în suferinţă alergau la tine strigând :

Bucură-te, ceea ce ai iubit cu toată inima calea lui Hristos;

Bucură-te, ceea ce ai purtat cu bucurie crucea lui Hristos;

Bucură-te, ceea ce ai răbdat toate ispitele din partea lumii, trupului şi diavolului;

Bucură-te, ceea ce ai cu îmbelşugare darurile lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce ai arătat dragoste pentru aproapele;

Bucură-te, ceea ce ai mângâiat pe oamenii aflaţi în suferinţă;

Bucură-te, ceea ce ai şters lacrimile celor ce plângeau;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 5-lea :Stea purcezătoare de la Dumnezeu s-a arătat sfinţenia ta, fericită Xenia, luminând zarea cetăţii lui Petru; că oamenilor ce piereau în nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii, chemând pe toţi la pocăinţă, că să aducă lui Dumnezeu cântarea : Aliluia!Icosul al 5-lea :Văzând cum te nevoiai în rugăciune, răbdând gerul şi arşiţa, oamenii binecinstitori se străduiau să micşoreze patimile tale, aducându-ţi îmbrăcăminte şi hrană. Dar tu pe toate le împărţeai săracilor, voind a-ţi păstra nevoinţa. Iar noi, minunându-ne de sărăcia ta cea de bună voie, îţi spunem unele că acestea :

Bucură-te, ceea ce ai suferit de bună voie arşiţa şi gerul pentru Hristos;

Bucură-te, ceea ce în rugăciune ai petrecut necontenit;

Bucură-te, că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru prin privegherile de toată noaptea;

Bucură-te, ceea ce de multe ori ai întors de la ea mânia lui Dumnezeu;

Bucură-te ceea ce nopţile le petreceai pe câmp în rugăciune;

Bucură-te, ceea ce ai gustat dulceaţa Raiului prin sărăcia cea duhovnicească,

Bucură-te, că prin această dulceaţă toate cele lumeşti le-ai lepădat;

Bucură-te, ceea ce petreceai cu totul în Dumnezeu;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 6-lea :Sfinţenia vieţii tale, de Dumnezeu fericito, o propovăduiesc bogaţi şi săraci, bătrâni şi tineri, toţi cei izbăviţi prin tine de felurite boli, nevoi şi necazuri. Pentru aceasta şi noi, preamărindu-te, strigăm lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 6-lea :Strălucita slava nevoilor tale, fericită maică, atunci când aduceai pietre noaptea, în taină, pentru cei ce clădeau biserica cimitirului, uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. Cunoscând acestea şi noi păcătoşii, îţi grăim :

Bucură-te, ceea ce ne înveţi să săvârşim în taină fapte bune;

Bucură-te, ceea ce îi chemi pe toţi să se nevoiască pentru dreapta credinţă;

Bucură-te, ceea ce ajuţi celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce ai iubit sfinţenia bisericilor;

Bucură-te, ceea ce uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor scârbiţi;

Bucură-te, cerească ocrotire a cetăţii lui Petru;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 7-lea :Voind a izbăvi de suferinţă pe doctorul care îşi plângea soţia răposată, ai poruncit unei oarecare fecioare să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo soţul, să-l mângâie. Şi făcându-se precum ai zis, mai apoi şi ei bucurându-se au cântat lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 7-lea :Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta, fericită maică, atunci când ai zis femeii celei binecinstitoare : "Ia bănuţul, are să se stingă", proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei; iar prin rugăciunea ta stingându-se văpaia, şi noi cunoscând aceasta, te lăudăm aşa :

Bucură-te, ceea ce stingi durerile oamenilor;

Bucură-te, ceea ce ai arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflaţi în suferinţă;

Bucură-te, făclie nestinsă, care arzi cu lumină puternică în rugăciune către Dumnezeu;

Bucură-te, mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri;

Bucură-te, ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei stăpâniţi de patimi;

Bucură-te, ceea ce fereşti pe fecioarele cele binecinstitoare de căsătorii cu nelegiuiţii;

Bucură-te, ceea ce izbăveşti din deznădejde pe cei răniţi de defăimări;

Bucură-te, grabnică ajutătoarea celor târâţi prin judecăţi nedrepte;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 8-lea :Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieţii în cetatea de scaun a patriei tale pământeşti, suferind cu mare răbdare necazurile şi defăimările; iar acum, petrecând în Ierusalimul de sus, cu bucurie cânţi lui Dumnezeu : Aliluia!Icosul al 8-lea :Fost-ai tuturor toate, fericită maică Xenia : celor scârbiţi mângâiere, celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire, celor întristaţi bucurie, celor săraci scăpare, celor bolnavi tămăduire. Pentru aceasta noi toţi grăim către tine :

Bucură-te, că locuieşti în sălaşurile cele de sus;

Bucură-te, că te rogi pentru noi, păcătoşii;

Bucură-te, că ai arătat chipul cel bun al slujirii lui Dumnezeu;

Bucură-te, acoperitoarea celor înjosiţi şi prigoniţi;

Bucură-te, ceea ce ajuţi cu rugăciunile tale poporul dreptmăritor;

Bucură-te, că acoperi pe cei asupriţi care se roagă ţie;

Bucură-te, ceea ce înţelepţeşti pe asupritori;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 9-lea :Toate chinurile le-ai suferit, fericită maică : sărăcia trupească, foamea şi setea, încă şi defăimarea de la oamenii cei nelegiuiţi, care te socoteau ieşită din minţi. Ci tu, rugându-te lui Dumnezeu, totdeauna Îi strigai : Aliluia!Icosul al 9-lea :Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta nebunia lumii acesteia, şi prin neputinţa ta părută ai ruşinat pe cei puternici şi înţelepţi, care nu au cunoscut puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Dar noi cei ce am primit ajutorul tău îţi vom aduce unele că acestea :

Bucură-te, purtătoare a dumnezeiescului Duh;

Bucură-te, ceea ce împreună cu apostolul Pavel te lauzi cu neputinţa ta;

Bucură-te, ceea ce ai mustrat lumea cu păruta ta nebunie;

Bucură-te, ceea ce ai lepădat, de dragul mântuirii, frumuseţea veacului acestuia;

Bucură-te, ceea ce ai iubit din toată inima bunătăţile cele cereşti;

Bucură-te, ceea ce ne chemi pe calea mântuirii;

Bucură-te, înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beţiei;

Bucură-te, ceea ce ai fost tuturor milostiv doctor fără de arginţi;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 10-lea :Vrând să-ţi mântuieşti sufletul, ţi-ai răstignit patimile şi poftele trupului şi lepădându-te de sineţi pentru totdeauna, ţi-ai luat pe umerii tăi crucea şi ai urmat cu toată inima lui Hristos, cântându-i : Aliluia!Icosul al 10-lea :Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă ţie, maică Xenia. Pentru aceasta şi pe noi ne apără cu rugăciunle tale de vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi, că să strigăm ţie :

Bucură-te, ceea ce ne îndemni la osteneală duhovnicească;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor;

Bucură-te, tămâie duhovnicească adusă prinos lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce aduci dumnezeiasca pace în inimile oamenilor;

Bucură-te, ceea ce stingi duhul răutăţii în inimile celor înverşunaţi;

Bucură-te, ceea ce dai binecuvântare copiilor celor buni;

Bucură-te, ceea ce tămăduieşti de boli prin tainica ta rugăciune;

Bucură-te, ceea ce ai arătat înţelepciunea lui Dumnezeu lumii celei înrăite;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 11-lea :Cântare cu laudă îţi aduc, fericită Xenia, cei izbăviţi din nevoi, din necazuri şi din toată ispita prin rugăciunile tale şi împreuna cu tine strigă lui Dumnezeu, bucurându-se : Aliluia!Icosul al 11-lea :Lumină strălucitoare s-a arătat viaţa ta, sfântă maică, luminând oamenilor în întunericul acestei vieţi, căci tu ai izbăvit din mocirla păcatului pe cei căzuţi şi spre lumina lui Hristos i-ai povăţuit. Pentru aceasta după datorie auzi de la noi :

Bucură-te, ceea ce luminezi poporul dreptslăvitor cu lumina lui Dumnezeu;

Bucură-te, bineplăcută a lui Dumnezeu, care în lume ai arătat virtuţi mai presus de lume;

Bucură-te, ceea ce prin multe strădanii ai dobândit mare har;

Bucură-te, că ai strălucit în întunericul păcatului, prin harul lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce dai mână de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe calea mântuirii;

Bucură-te, ceea ce întăreşti în credinţă pe cei neputincioşi;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi duhurile răutăţii;

Bucură-te, că ai uimit şi pe îngeri cu vieţuirea;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 12-lea :Har îmbelşugat izvorăşti, fericită maică Xenia, tuturor celor ce cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale. Pentru aceasta izvorăşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu şi nouă, care ne rugăm ţie, că să cântăm cu toţii : Aliluia!Icosul al 12-lea :Cinstind fericită maică, multele tale minuni, te lăudăm şi cu toată osârdia ţie ne rugăm : nu ne lăsa pe noi păcătoşii, în toate întâmplările cele întristătoare, ci roagă pe Domnul că să nu cădem din credinţa noastră ortodoxă, în care prin tine fiind întăriţi, cu bună nădejde să-ţi strigăm :

Bucură-te, ceea ce ne înveţi să suferim alături de cei necăjiţi;

Bucură-te, ceea ce cu toată osârdia ne îngrijeşti în suferinţele noastre;

Bucură-te, ceea ce ne înveţi a ne răstigni patimile şi poftele trupeşti;

Bucură-te, mijlocitoarea şi acoperitoarea celor ce cinstesc pomenirea ta;

Bucură-te, că ai străbătut calea cea cu osteneală;

Bucură-te, că prin aceasta ai dobândit veşnica mântuire;

Bucură-te, cea care veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău;

Bucură-te, cea care mijloceşti pururea pentru mântuirea poporului celui dreptmăritor;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul al 13-lea :O, Sfântă maică Xenia, care în viaţa ta ai purtat - pentru dragostea Mântuitorului tău - o cruce atât de grea. Primeşte de la noi, păcătoşii, această rugăciune adusă ţie. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de ispitirile duhurilor întunericului şi ale tuturor celor care cugetă relele asupra noastră. Roagă pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi virtute, că fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând lui Hristos să-I cânte în vecii nesfârşiţi împreună cu tine : Aliluia! ( de 3 ori )Apoi se zice iarăşi Icosul întâiVieţii îngereşti ai râvnit maică fericită, căci după moartea soţului tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea : pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii, dobândind nebunia cea pentru Hristos. Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude :

Bucură-te, că te-ai asemănat prin viaţa ta sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos;

Bucură-te, că lepădându-te de numele tău, cu numele celui adormit te-ai numit;

Bucură-te, că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei;

Bucură-te, căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat;

Bucură-te, că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi săracilor;

Bucură-te, că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie;

Bucură-te, că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac;

Bucură-te, bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinţă la tine;

Bucură-te, sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Condacul 1 :Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos, sfântă şi fericită maică Xenia, care ai ales nevoinţa răbdării şi relei pătimiri, cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, că să strigăm ţie :

Bucu-ră-te sfântă Xenia, rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.Rugăciune către Sfânta şi Fericita noastră maică Xenia, cea nebună pentru Hristos :O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum că pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie că uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună cu noi : primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor, pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, Sfântă şi fericită maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh; băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu; dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură; tămăduieşte pe cei neputincioşi; trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări; întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!Tropar, glas 7Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulceşti de ospăţul cel veşnic; cu nebunia cea părută ai ruşinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul.Condac, glasul 3Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru, că mulţimea celor scârbiţi află mângâieri, nădăjduind la rugăciunile tale, fericită Xenia, că tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş.MărimuriMărimu-te, pe tine, Sfântă şi Fericită maică a noastră Xenia, şi cinstim sfântă pomenirea ta, că tu Îl rogi pentru noi pe Hristos Dumnezeul nostru.

Din ziarul "Lumina", duminică, 23 ianuarie 2011

Într-o seară, pe când mama pregătea cina, fiul de 11 ani veni în bucătărie cu o foaie
de hârtie în mână.

Cu un aer foarte serios, copilul îi dădu hârtiuţa mamei, care, lăsând puţin treburile, citi ceea ce era scris acolo:

"Pentru că am smuls buruienile din grădiniţă: 5 lei.

Pentru că am făcut ordine în camera mea: 10 lei.

Pentru că am fost să cumpăr lapte: 1 leu.

Pentru că am avut grijă trei după-amiezi de surioara mea: 15 lei.

Pentru că am luat 2 calificative foarte bine la şcoală: 10 lei.

Pentru că am dus în fiecare seară gunoiul: 7 lei.

În total: 48 lei."

Mama îşi privi copilul în ochi, cu multă blândeţe. În mintea sa reveneau o mulţime de amintiri. Luă un creion şi scrise pe spatele hârtiei:

"Pentru că te-am purtat în pântece timp de nouă luni: 0 lei.

Pentru toate nopţile pe care le-am petrecut veghindu-te atunci când erai bolnav: 0 lei.

Pentru toate momentele în care te-am mângâiat atunci când erai trist: 0 lei.

Pentru toate prilejurile în care ţi-am şters lacrimile: 0 lei.

Pentru tot ceea ce te-am învăţat zi de zi: 0 lei.

Pentru toate mesele de mic-dejun, prânz şi cină, pentru toate gustările şi prăjiturile pe care ţi le-am pregătit: 0 lei.

Pentru viaţa pe care ţi-o dau zi de zi: 0 lei.

În total: 0 lei." (repovestire după Bruno Ferrero)

Astfel, şi noi, dragii mei, să nu ne calculăm iubirea, ci să o dăruim din plin, fără a aştepta ceva în schimb. Să ţinem minte mereu jerfta mamei şi să o preţuim!