Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

luni, 25 octombrie 2010

Semivocalele...

Semivocalele sunt acele vocale care, in anumite imprejurari fonetice, nu pot constitui singure silaba. Acestea sunt literele e, i, o, si u.
1. Litera "e" este semivocala inainte si dupa "a" si "o": ea, deal, seara, vreo etc..
2. Litera "i" este semivocala inainte si dupa "a", "ă", "â", "e", "î", "o", "u": iată, ai, iepure, iei, vrei, piatră, îi, noi, ionatan, ăi, măi, mâine etc..
3. Litera "o" este semivocală înainte de "a": oare, soare, floare etc..
4. Litera "u" este semivocală înainte şi după "a", "ă", "â", "e", "î", precum şi după "o": luat, aoleu!, rău, hău, râu, îu!, eu, ou, au etc..

Atenţie!
Pentru a ne da seama care sunt vocalele şi care sunt semivocalele unui cuvânt, trebuie să despărţin în silabe respectivul cuvânt.
Vocalele pot forma singure silaba: e-lev; i-de-e etc..
Tot timpul sunt vocale literele "a", "ă", "â", "î".
Dacă, pe lângă consoane, apar doar literele "e", "i", "o" şi "u", acestea din urmă vor fi vocale, nu semivocale!

După consoanele c' (ce, ci), g' (ge, gi), k' (che, chi), g' (ghe, ghi), NU EXISTĂ DIFTONGI, deoarce, în această situaţie, literele "e" sau "i" SUNT NUMAI "LITERE AJUTĂTOARE" PENTRU SCRIEREA ACESTOR CONSOANE: ceaţă = c'aţă; geam = g'am; gheaţă = g'aţă; ceaun = c'aun; cioban = c'oban; chiar = k'ar ; ceas = c'as; ciolan = c'olan.

Atunci când "e" şi "i" sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), "ei" şi "ii" SUNT DIFTONGI, deoarece "e" şi primul "i" sunt vocalele silabelor respective:
ghi-o-ce(vocală)i; ro-chi(vocală)i.

Niciun comentariu: